Færder kommune

Færder barnehagene søker

Vikarer - høst 2019

Vi er interessert i å komme i kontakt med personer som ønsker å arbeide som vikarer. Vi trenger vikarer for barnehagelærere i barnehagen og assistenter/fagarbeidere i barnehagen. Personer som skal vikariere for barnehagelærere, må minimum ha 3-årig videregående skole, evt. godkjent studiekompetanse. Det vil dreie seg både om korte vikariater og vikariater av en viss varighet.

Alle som ønsker å stå på våre vikarlister, må først bli intervjuet. Interesserte bes henvende seg til noen av de følgende personer for ytterligere informasjon og/eller å gjøre avtale om tidspunkt for intervju:

Barnehage

Føynland og Herstadløkka barnehage
Sonja Bjune sonja.bjune@faerder.kommune.no  
Tove Lise Bigset tove.lise.bigset@faerder.kommune.no

Oserød barnehage
Rita Elman rita.s.elman@faerder.kommune.no

Vestskogen og Labakken barnehage
LavdimLavdim Alihajdaraj lavdim.alihajdaraj@faerder.kommune.no   

Lindhøy barnehage   
Janne Clasen janne.clasen@faerder.kommune.no

Torød barnehage    
Vigdis Duesund vigdis.duesund@faerder.kommune.no

Hårkollen barnehage   
Minda Borø minda.boro@faerder.kommune.no

Teiehøyden barnehage  
Marit Holm Fyhn marit.holm.fyhn@faerder.kommune.no  
Anne-Line Stenberg anne.line.hansen.stenberg@faerder.kommune.no

Ved frammøte til intervjuer må det legges fram CV, kopier av attester og vitnemål. Politiattest iht Barnehagelova §19, må framskaffes før en kan bli ført opp på vikarlisten.

Del på:

Jobbtype:

Ekstrahjelp

Heltid/Deltid:

Ved behov

Arbeidstid:

Dag

Adresse: