Færder kommune Barneverntjenesten

Færder barnevern, avdeling spe- og småbarn søker

Fagansvarlig med kontaktpersonoppgaver - 100 % fast stilling

Barneverntjenesten i Færder kommune søker fagansvarlig med kontaktpersonoppgaver i 100% stilling. Barneverntjenesten søker primært deg som er en erfaren barnevernspedagog eller sosionom. Annen relevant fagbakgrunn innen helse/sosialfagfeltet kan være aktuelt. Vi søker deg som har erfaring, kompetanse og brenner for å gjøre en god jobb for de aller minste i barneverntjenesten. 

Færder barneverntjeneste jobber med barn og ungdom i alderen 0-25 år og deres familier. Tjenesten er organisert i fire avdelinger; mottak og undersøkelse, spe- og småbarn, tiltak, samt omsorg og ettervern. I tillegg har tjenesten ett kontorfaglig team. Avdeling spe- og småbarn har 6 ansatte, 1 leder, 4 kontaktpersoner og en familieveileder. Som fagansvarlig vil du ha ansvar for kompetanseheving og utviklingsarbeid på spe- og småbarnsfeltet. 

Barneverntjenesten legger til rette for barns medvirkning og at kunnskap fra barn og foreldre benyttes til å utvikle tjenesten. Barneverntjenesten har egne lokale proffer og en ressursgruppe med foreldre, som bidrar til dette. Tjenesten har ett klart mål om å utvikle et barnevern som samarbeider godt med barn. Tjenesten legger til grunn verdiene; Åpenhet, Kjærlighet, Ydmykhet og Samarbeid i møter med barn og familier. Familieråd brukes for å fremme barns medvirkning, og tjenesten har egne familierådskoordinatorer.

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra til kompetanseheving og utviklingsarbeid på spe- og småbarnsfeltet
 • Saksbehandling etter lov om barneverntjenester
 • Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
 • Student- og kollegaveiledning
 • Legge til rette for medvirkning av barn og foreldre
 • Følge gjeldende dokumentasjonskrav
 • Det må påregnes noe arbeid på ettermiddag/kveld.

 Kvalifikasjoner:

 • Godkjent utdanning som Barnevernspedagog eller sosionom på minimum bachelornivå
 • Annen helse- eller sosialfaglig utdanning på minimum bachelornivå kan vurderes
 • Ønskelig med relevant arbeidserfaring fra barnevern
 • Ønskelig med erfaring og kompetanse med arbeid for de aller minste i barneverntjenesten. 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Erfaring med tverrfaglig arbeid
 • Sertifikat på personbil

Personlig egnethet tillegges stor vekt

Personlige egenskaper

 • Være god på å etablere og utvikle tillitsfulle relasjoner og være trygg i møte med nye mennesker
 • Kunne jobbe selvstendig, samtidig være samarbeidsorientert. Være med og bygge laget
 • Være fleksibel og ha evne til å stå i komplekse situasjoner
 • Bidra til utvikling og endring
 • Ha fokus på barnets beste
 • Ha fokus på medvirkning for barn og foreldre
 • Er villig til å gjennomføre nødvendig kompetanseheving

  Vi tilbyr:

 • Et godt og inspirerende fagmiljø
 • Et positivt og engasjerende kollegafelleskap
 • En tjeneste i utvikling
 • Veiledning
 • Fleksitid
 • Medlemskap i pensjonsordningen KLP

Annen informasjon:

Alle som skal ansettes i kommunens barneverntjeneste eller som skal utføre arbeid på barneverntjenestens vegne, jf. barnevernloven § 2-1, skal legge frem politiattest etter lovens § 6-10 første ledd.

Færder kommune er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering eller etnisitet.

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Søkere må ha gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.

Del på:

Referansenr:

22/6150

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

02.10.2022

Tiltredelse:

Snarest

Arbeidssted:

Færder barneverntjeneste

Adresse:

Tinghaugveien 16 3140 Nøtterøy