Færder kommune Hjemmetjenesten og omsorgsboliger

Vikariat som spesialsykepleier i Rehabiliterende Innsatsteam

Spesialsykepleier i 100 % vikariat

Vi søker spesialsykepleier til vikariat i 100% stilling ved Rehabiliterende Innsatsteam.

Da en av våre ansatte er ute i permisjon rundt svangerskap og fødsel, søker vi etter vikar i hennes stilling. Det er ønskelig at søker har videreutdanning innen palliasjon, kreftomsorg, geriatri, demens eller velferdsteknologi.

Vikariatet er foreløpig ut 2023.


Innsatsteamet er et tverrfaglig team bestående av spesialsykepleiere, sykepleiere, fysioterapeut og ergoterapeut.

Teamet er samlokalisert med 3 av 4 soner hjemmetjenester, på Gipø (Nøtterøy), men samarbeider tett med alle 4 sonene i Færder kommune.

 

Arbeidsoppgaver består i hovedsak av:

 • Kartlegge og iverksette tiltak for pasienter med uavklarte hjemmesituasjoner av akutt eller subakutt art.
 • Utføre hjemkomst etter prosedyre, for pasienter som skrives ut til hjemmet fra sykehus/institusjon på kveld, og oppfølging påfølgende dag.
 • Sykepleieroppgaver i innsatsteamet innebærer vurdering av vekttap, kognisjonsvurderinger, oppfølging av sår, etc. Teamet har et tett samarbeid med pasient og pårørende.
 • Oppfølging av kronisk syke pasienter som hjertesvikt og KOLS.
 • Akuttfunksjoner som består av å veilede/bistå sonene i akutte situasjoner.
 • Avstandsoppfølging av enkelte pasientgrupper.

 

Det er tett samarbeid med kreftkoordinator, demenskoordinator, fastleger, sykehus, 4 soner ambulerende hjemmetjenester, 3 omsorgsboliger i hjemmetjenesten og andre instanser.

Innsatsteamet gjennomfører internundervisning og opplæring av ansatte ut fra kompetanse og behov.

 

Vi søker deg som har/er:

 • Autorisasjon som sykepleier.
 • Videreutdanning innen Palliasjon, Kreftomsorg, Geriatri, Demens eller Velferdsteknologi.
 • God på klinikk, og bred erfaring fra sykehus eller hjemmetjenester.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Selvstendig og trygg fagperson.
 • Førerkort for personbil.

Innsatsteamet har et godt arbeidsmiljø og samarbeidsklima.

NB! Politiattest må fremlegges ved evenuell ansettelse.

 

Del på:

Referansenr:

22/6021

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

30.09.2022

Tiltredelse:

01.11.2022

Arbeidssted:

Hjemmetjenesten - Rehabiliterende Innsatsteam

Kontaktpersoner:

Adresse:

Tinghaugveien 16 3140 Nøtterøy