Færder kommune PPT

Fast stilling som spesialpedagog/pedagog/psykolog

Spesialpedagog/pedagog/psykolog

Ønsker du å være del av et sterkt faglig lag som jobber tett på barn og unge. Færder PPT har over tid jobbet systematisk med å bygge kompetanse i nært samarbeid med våre skoler, barnehager og øvrige tjenester i Oppvekstsektoren. Vi bruker vår kompetanse der den gjør en forskjell – i møte med barn og unge! Vi driver innovativt systemarbeid med blant annet kommunalt Nærværsteam, faglige nettverk og implementering av Circle of Security i alle skoler og barnehager. Vi har nå ledig stilling som pedagogisk psykologisk rådgiver i vårt gode fagmiljø i Færder PPT. Vi søker i denne omgangen etter en medarbeider med god kompetanse innenfor områdene lesing og skriving, med et særlig ansvar for kompetanseutvikling innenfor dette området.

PPT har 13.50 % stillinger inkludert leder, fagleder og merkantilt ansatt. PP-tjenesten er tverrfaglig sammensatt innenfor fagfeltene pedagogikk/spesialpedagogikk, logopedi og psykologi. PPT skal bidra til at alle barn og unge i Færder kommune inkluderes, mestrer og lærer på trygge og berikede opplæringsarenaer.

PPT har et dobbelt mandat og arbeidsoppgavene er forankret i Opplæringslova §5-6:

 • PPT skal bistå skoler og barnehager i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling
 • PPT skal utøve sakkyndighetsarbeid der loven krever det

Det er et tydelig retningsvalg mot systemarbeid og forebyggende innsats i Færder kommune og PPT. Det er forventet at du i jobben som PP- rådgiver deltar med din kompetanse inn i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid med skoler og barnehager og kommunens øvrige støttetjenester. Kommunen jobber etter samhandlingsmodellen BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats). PPT er samlokalisert med øvrige støttetjenester i Familiens hus og har en sentral rolle i BTI.

Arbeidsoppgavene i PPT er også knyttet til sakkyndig vurdering av barn og unges behov for spesialpedagogisk støtte og tilrettelegging. Stillingen forutsetter derfor kompetanse i forhold til utredning, henvisning/samarbeid med ulike andrelinjetjenester, samt tett samarbeid med og råd og veiledning til skoler, barnehager og foresatte.

 

Dine kvalifikasjoner:

Relevant høyere utdanning, det søkes etter personer med mastergrad/embetseksamen innenfor pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi eller tilsvarende.

 • Utredningskompetanse og erfaring fra arbeid i PPT er en fordel
 • Interesse for systemarbeid og videreutvikling av Færder PPT i det tverrfaglige arbeidet
 • Gode samarbeidsevner og interesse for teamarbeid, fleksibilitet og evne til selvstendig arbeid
 • Det forventes en fremoverlent tilnærming til arbeidet og stor interesse for faglig utvikling i tråd med tjenesten og kommunens utviklingsarbeid
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt!

 

Vi kan tilby

 • Et sterkt og godt fagmiljø med engasjerte kollegaer
 • Lønn etter avtale
 • Kommunal pensjonsordning
 • En veldrevet organisasjon som jobber systematisk og målrettet
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i en kommune med høye ambisjoner på vegne av barn og unge hvor deres er deres medvirkning i tjenesteutforming er sentral
 • Et stort fokus på fagutvikling                                                                            

Ytterligere opplysninger gis av Katrine Sørlie, leder PPT Tlf: 97427242, epost: katrine.sorlie@faerder.kommune.no  eller nestleder Anne Karine Ødegård, tlf: 98023472, epost: anne.karine.odegard@faerder.kommune.no

Del på:

Referansenr:

22/6020

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

30.09.2022

Tiltredelse:

01.01.2023

Arbeidssted:

Færder kommune

Kontaktpersoner:

Adresse:

Tinghaugveien 16 3140 Nøtterøy