Færder kommune

Færderbarnehagene søker

Vikarer barnehage 2022/2023

Vi er interessert i å komme i kontakt med personer som ønsker å arbeide som vikarer. Vi trenger vikarer for barnehagelærere i barnehagen og assistenter/fagarbeidere i barnehagen. Personer som skal vikariere for barnehagelærere, må minimum ha 3-årig videregående skole, evt. godkjent studiekompetanse. Det vil dreie seg både om korte vikariater og vikariater av en viss varighet.

Alle som ønsker å stå på våre vikarlister, må først bli intervjuet. Interesserte bes henvende seg til noen av følgende personer for ytterligere informasjon og/eller å gjøre avtale om tidspunkt for intervju:

Barnehage

Føynland og Herstadløkka barnehage
Sonja Bjune sonja.bjune@faerder.kommune.no  
Tove Lise Bigset tove.lise.bigset@faerder.kommune.no

Oserød barnehage
Rita Elman rita.s.elman@faerder.kommune.no

Vestskogen og Labakken barnehage
Lavdim Alihajdaraj lavdim.alihajdaraj@faerder.kommune.no   

Lindhøy barnehage   
Janne Clasen janne.clasen@faerder.kommune.no
Guro Gram Låhne  guro.gram.lahne@faerder.kommune.no

Torød barnehage    
Vigdis Duesund vigdis.duesund@faerder.kommune.no

Hårkollen barnehage   
Minda Borø minda.boro@faerder.kommune.no

Teiehøyden barnehage  
Cathrine Tuengen Cathrine.tuengen@faerder.kommune.no
Anne-Line Stenberg anne.line.hansen.stenberg@faerder.kommune.no

Ved frammøte til intervjuer må det legges fram CV, kopier av attester og vitnemål. Politiattest iht Barnehagelova §19, må framskaffes før en kan bli ført opp på vikarlisten. 

For å bli fast eller midlertidig ansatt i barnehage må personer med et annet førstespråk enn norsk eller samisk ha avlagt en norskprøve og ha oppnådd nivå A2 på delprøven i skriftlig framstilling og nivå B1 på delprøvene i leseforståelse, lytteforståelse og muntlig kommunikasjon. Nivåene A2 og B1 skal tilsvare nivåene beskrevet i Det felles europeiske rammeverket for språk.

Færder kommune er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å ta kontakt uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering eller etnisitet.

Søkere må ha gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.

 

Del på:

Referansenr:

22/5803

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Ved behov

Arbeidstid:

Dag

Adresse:

Tinghaugveien 16 3140 Nøtterøy