Færder kommune

Færderskolene og SFO søker

Vikarer skole og SFO 2022/2023

Vi er interessert i å komme i kontakt med personer som ønsker å arbeide som vikarer. Vi trenger vikarer for lærere i både barne- og ungdomsskolene og assistenter/fagarbeidere i skole og SFO. Personer som skal vikariere for lærere, må minimum ha 3-årig videregående skole, evt godkjent studiekompetanse. Det vil dreie seg både om kortere vikariater og vikariater av en viss varighet.

Alle som ønsker å stå på vikarliste, må først bli intervjuet. Interesserte bes henvende seg til noen av de følgende personer for ytterligere informasjon og/eller å gjøre avtale om tispunkt for intervju:

Ungdomsskolene

Borgheim ungdomsskole: Grethe Ekeli grethe.kristin.halvorsen.ekeli@faerder.kommune.no

Teigar Ungdomsskole: Inger-Helvig Oftedal inger-helvig.oftedal@faerder.kommune.no

Tjøme ungdomsskole: Tore Rude tore.rude@faerder.kommune.no

Barneskolene

Brattås skole: Linda Helen Myrvollen linda.helen.myrvollen@faerder.kommune.no

Føynland skole: Kaia Steen Halland kaia.steen.halland@faerder.kommune.no

Labakken skole: Monica E Johannessen monica.ekeberg.johannessen@faerder.kommune.no

Lindhøy skole: Arnt Brede Opdahl arnt.opdahl@faerder.kommune.no

Oserød skole: Tom Olav Andreassen tom.o.andreassen@faerder.kommune.no

Teie skole: Gry Camilla Samuelsen gry.camilla.samuelsen@faerder.kommune.no

Torød skole: Per-Anders Røkaas per-anders.rokaas@faerder.kommune.no

 

Personer som ønsker å vikariere i både barne- og ungdomsskole, må gjøre avtale om to intervjuer.

Ved fremmøte til intervju må det legges frem CV, samt kopier av attetser og vitnemål. Det må fremlegges tilfredsstillende politiattest, iht Opplæringslova §10-9, før tiltredelse for alle som skal arbeide i Færderskolen.

Færder kommune er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å ta kontakt uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering eller etnisitet.

Søkere må ha gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.

 

 

Del på:

Referansenr:

22/5802

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Ved behov

Arbeidstid:

Dag

Adresse:

Tinghaugveien 16 3140 Nøtterøy