Færder kommune Færder kommune

Vestskogen medisinske senter

Fastlege med introduksjonsavtale

Unik mulighet til å prøve seg i allmennmedisin

Kort om stillingen

Færder kommune har ledig stilling som fastlege med introduksjonsavtale ved Vestskogen medisinske senter. Introduksjonsavtale er en ny ordning fra Helsedirektoratet, som skal gjøre det lettere å få erfaring i allmennmedisin uten å måtte kjøpe seg inn i en legepraksis. Ordningen gir mulighet for å jobbe på samme listen som etablerte fastleger. Dette er en unik mulighet til å få tellende tjeneste i spesialisering i allmennmedisin i trygge rammer med god veiledning

Stillingen som introduksjonslege vil være i selvstendig næringsdrift med svært gunstige betingelser. Introduksjonsavtalen går over 2 år.

Beskrivelse av arbeidssted:

Vestskogen medisinske senter ligger sentralt på Nøtterøy, med gode parkeringsmuligheter og apotek i samme bygg. Det er et velutstyrt og godt organisert legesenter som består av 3 fastlegehjemler, hvor alle legene er spesialister i allmennmedisin, samt 3 godt kvalifiserte og stabile helsesekretærer. Legesenteret har hatt stabil legedekning gjennom mange år, og er en veldrevet praksis med kort ventetid på konsultasjoner. Ingen av hjemlene har tilpliktede oppgaver pr i dag.

Legesenteret bruker System X,  PasientSky og Melin betalingsterminal.

Ønsket oppstart medio september og senest innen 01.11.22

Det søkes om ALIS tilskudd årlig, tilskuddet for introduksjonsleger er 240 000kr/år. Dette innebærer at det gis kompensasjon for deltagelse på kurs og i veiledningsgruppe, samt andre aktiviteter som gjelder spesialisering. Kommunen tilbyr god veiledning og supervisjon av erfarne fastleger og kommuneoverlegen følger opp leger i spesialisering

Færder kommune har nylig vedtatt Plan for legetjenester med tilhørende handlingsplan, hvor tiltakene søkes innarbeidet i budsjett for 2023. Et av de foreslåtte tiltakene er kompensajson ved fravær pga syke barn inntil 10 dager i året.

Del på:

Referansenr:

22/4499

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

30.09.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Nøtterøy

Adresse:

Tinghaugveien 16 3140 Nøtterøy