Færder kommune Barneverntjenesten

Fosterhjem

Fosterhjem til barn ml 6-10 år

NÅ TRENGER VI FOSTERHJEM TIL BARN MELLOM 6-10 ÅR

Vi i barneverntjenesten ønsker å komme i kontakt med gode familier som kan være med å gi barn og unge fra Færder kommune en tryggere hverdag og en god oppvekst. Det er for noen av barna ønskelig å fortsette på sin skole og i sine fritidsaktiviteter. Det er derfor primært familier i eller kommuner i nærheten av Færder vi ønsker å komme i kontakt med.

Ulike barn og ungdom trenger ulike fosterhjem! Vi ønsker å komme i kontakt med deg/dere som er nysgjerrig på det å bli fosterhjem - uansett om du bor alene eller er et par, og med eller uten hjemmeboende barn.

Du kan bli en betydningsfull og viktig voksen for et barn som av ulike grunner ikke kan bo med foreldrene sine.

Noen av barna trenger en familie der fosterforeldrene jobber, andre trenger hjem der en voksen er hjemme hele eller deler av tiden.

Akkurat nå trenger vi familier som fosterhjem til barn mellom 6 -10 år.

Færder barneverntjeneste har egen fosterhjemtjeneste. Vi er der for deg når du har behov og tilbyr:

• Opplæring og kurs om det å være fosterforeldre
• En egen kontaktperson som er tilgjengelig for familien
• Veiledningsgruppe med andre fosterforeldre
• Individuell veiledning av en erfaren veileder. Alltid ved innflytting, og ellers etter behov.
• Arbeidsgodtgjøring etter gjeldende satser
• Arbeidsgodtgjøring som dekker tapt arbeidsfortjeneste hvis barnet er i behov av en voksen hjemme
• Utgiftsdekning etter barnets alder, behov og gjeldende satser.

Færder barneverntjeneste har fått mange gode tilbakemeldinger fra våre fosterhjem. Vi er opptatt av en tett og god dialog med fosterforeldre, og er tilgjengelig for veiledning når familiene trenger det. Noen sitater fra våre fosterhjem:
«Vi har alltid følt at vi har hatt støtte hos kontaktpersoner og veiledere i kommunen – det er godt og trygt når det er noe»
«Vi opplever at vi blir veldig godt ivaretatt av barneverntjenesten. Vi tilbys kurs og veiledning og vi får alltid rask respons dersom det er noe vi lurer på».

Vil du vite mer, ta kontakt med:

Heidi Larsgaard
Rådgiver fosterhjem
Tlf.: 907 08 752
heidi.larsgaard@faerder.kommune.no

Ellen Mossige Martinsen
Rådgiver fosterhjem
Tlf 409 14 457
ellen.mossige.martinsen@faerder.kommune.no

Ellen Jørgensen Bakke
Rådgiver fosterhjem
Tlf. 905 89 694
ellen.jorgensen.bakke@faerder.kommune.no


Mail: fosterhjem@færder.kommune.no
www.faerder.kommune.no
For mer informasjon om Færder barneverntjeneste, gå inn på Færder kommune, barnevernstjenesten:
https://faerder.kommune.no/tjenester/barnehage-skole-og-familie/familiens-hus/barneverntjenesten/

 

 

Del på:

Jobbtype:

Engasjement

Heltid/Deltid:

Ved behov

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

19.09.2021

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

I hjemmet

Adresse: