Færder kommune PPT

Pedagogisk psykologisk rådgiver

Pedagogisk psykologisk rådgiver

Det er ledig et vikariat i 100% stilling tom 31.12.20 med muligheter for forlengelse som Pedagogisk psykologisk rådgiver i PP- tjenesten for Færder kommune.

PPT har 12.30 % stillinger inkludert leder, fagleder og merkantilt ansatt. PP-tjenesten er tverrfaglig sammensatt innenfor fagfeltene pedagogikk/spesialpedagogikk, logopedi og psykologi. Det er en av våre psykologer som nå skal ut i svangerskapspermisjon. PPT jobber mye ute i skoler og barnehager etter et overordnet mål om at PPT skal bidra til at alle barn og unge i Færder kommune inkluderes, mestrer og lærer på gode utviklingsstøttende opplæringsarenaer.

PPT har et dobbelt mandat og arbeidsoppgavene er forankret i Opplæringslova §5-6:

 • PPT skal bistå skoler og barnehager i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling- systemarbeid
 • PPT skal utøve sakkyndighetsarbeid der loven krever det- individarbeid

Det er et økt fokus på systemarbeid og forebyggende arbeid i Færder kommune og i PPT. Det er forventet at du i jobben som PP- rådgiver skal delta i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid med skoler og barnehager og med kommunens øvrige støttetjenester.

Arbeidsoppgavene i PPT er også knyttet til sakkyndig vurdering av barn og unges behov for spesialpedagogisk undervisning og tilrettelegging. Stillingen forutsetter derfor kompetanse i forhold til utredning, bistand i henvisning til ulike andrelinjetjenester, samt tett samarbeid med og råd og veiledning til skoler, barnehager og foresatte.

Kommunen har innført en modell for tverrfaglig samarbeid i sektoren, BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats) og PPT er samlokalisert med øvrige støttetjenester i Familiens hus. Det er et mål at BTI-modellen skal knytte barnehager, skoler og støttetjenester tettere sammen, for på den måten å bidra til enda bedre kvalitet i arbeidet med barn og unge i kommunen. PPT har en sentral rolle i dette arbeidet.

 

Dine kvalifikasjoner:

Relevant høyere utdanning, det søkes primært etter personer med mastergrad/hovedfag eller embetseksamen innenfor pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi eller tilsvarende.

 • Utredningskompetanse og erfaring fra arbeid i PPT er en fordel
 • Stillingen krever gode samarbeidsevner og interesse for teamarbeid, fleksibilitet og evne til selvstendig arbeid
 • Det forventes en fremoverlent tilnærming til arbeidet og stor interesse for faglig utvikling i tråd med tjenesten og kommunens utviklingsarbeid
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt!

 

Vi kan tilby

 • Lønn etter avtale
 • Kommunal pensjonsordning
 • En veldrevet organisasjon som jobber systematisk og målrettet
 • Gode arbeidskollegaer
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver knyttet både til system – og individarbeid
 • Et stort fokus på fagutvikling                                                                             

Ytterligere opplysninger gis av Katrine Sørlie, leder PPT Tlf: 97427242, epost: katrine.sorlie@faerder.kommune.no, eller

Synne Vintervold Asmyhr, fagleder PPT, tlf 40222741, epost: synne.vintervold.asmyhr@faerder.kommune.no

Del på:

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

30.01.2020

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Færder kommune

Kontaktpersoner:

Adresse: