Færder kommune Kommuneutvikling

Kommuneplanlegger i Færder kommune

Kommuneplanlegger

Færder kommune søker etter ny kommuneplanlegger.

Vil du være med å forme framtiden i en tett befolket nasjonalparkkommune med vind i seilene?

Vi arbeider for tiden med kommuneplanens arealdel, kulturminneplan og planlegger et nytt transportsystem gjennom Bypakke Tønsberg-regionen.

Kommuneplanleggeren vil arbeide med overordnet planlegging. Det ligger til stillingen å ha det faglige ansvaret for blant annet kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, eventuelle kommunedelplaner og enkelte andre temaplaner av overordnet karakter.

Kommuneplanens sentrale funksjon som overordnet styringsdokument for samfunnsutvikling, arealbruk og kommunale tjenester gjør stillingen svært sentral. Det ligger derfor også til stillingen å koordinere overordnet planlegging opp mot budsjett gjennom kommuneplanens handlingsdel.

Kommuneplanleggeren samarbeider tett med en rekke ulike virksomheter i kommunen, og har også utstrakt dialog med kommunens administrative ledergruppe. Stillingen er svært selvstendig. Den krever stor arbeidskapasitet, en strukturert tilnærming til arbeidsoppgavene og evne til både å kunne planlegge og gjennomføre prosjekter.

Færder kommune er en skjærgårdskommune med om lag 26 600 innbyggere på 100 km2 landareal. De to største øyene er Nøtterøy og Tjøme. Det er om lag 12 500 boliger og 3250 fritidsboliger i kommunen. Færder kommune er en del av et godt integrert arbeidsmarked med utstrakt pendling på kryss og tvers i Tønsberg-regionen og til Osloområdet.

Stillingen som kommuneplanlegger hører organisatorisk inn under virksomheten kommuneutvikling. Virksomhet kommuneutvikling omfatter områdene overordnet planlegging (kommuneplan m.m.) reguleringsplaner, klima, natur og miljø, samt landbruk og viltforvaltning.  Virksomhet kommuneutvikling har en bred faglig sammensetning og et godt sosialt miljø. Vi holder til i nye lokaler på Gipø, sentralt på Nøtterøy.

 

Arbeidsområder

 • Planstrategi
 • Kommuneplanens samfunnsdel
 • Kommuneplanens arealdel
 • Kommunedelplaner
 • Bidra til utarbeidelse av andre planer av overordnet karakter
 • Utredninger, analyser og strategisk planlegging
 • Andre prosjekter/arbeidsoppgaver knyttet til samfunnsutvikling
 • Deltakelse i regionale planprosesser

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på mastergradsnivå, for eksempel samfunnsplanlegging, samfunnsgeografi , fysisk planlegging, eller lignende.  Særlig relevant erfaring kan kompensere fra kravet om mastergrad.
 • Bør ha erfaring fra arbeid med overordnet planlegging.
 • Sterkt engasjement for god steds- og samfunnsutvikling.
 • God rolleforståelse, inkludert god politisk forståelse.
 • God kunnskap om offentlig forvaltning.
 • Svært god skriftlig og muntlig framstillingsevne.
 • Serviceinnstilt holdning og gode evner til samarbeid og kommunikasjon internt og eksternt.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt, og det vil bli tatt hensyn til hvordan vår nye medarbeider kan komplettere øvrige medarbeidere i virksomheten.

Stillingen krever at du behersker kommunikasjon og samarbeid i spennet mellom politikk, administrasjon og publikum. Erfaring fra slikt arbeid vil bli tillagt vekt.

Kommunen tilbyr

 • En variert og faglig utfordrende jobb i et godt arbeidsmiljø.
 • Mulighet for fleksibel arbeidstid.
 • God offentlig pensjonsordning.
 • Lønn etter avtale.

Del på:

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

31.01.2020

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Færder kommune

Kontaktpersoner:

Andreas Mæland

mob: +47 480 23414

Adresse: