Færder kommune

Teiehøyden barnehage søker

Pedagogisk leder til ute-/ naturavdeling - 100% fast stilling

Er du en pedagogisk leder som brenner for nærmiljø, natur, miljø og bevegelse? Er du opptatt av helsefremmende faktorer og drømmer om å bygge opp en ute-/ naturavdeling? 

Da har Teiehøyden barnehage i Færder kommune stillingen for deg.

Teiehøyden barnehage skal ansette pedagogisk leder som skal ha ansvar for å bygge opp og drive en ute-/naturavdeling for barn over 3 år. Pedagogisk leder skal samarbeide nært med barnehagens ledelse, ressurspersoner i kommunen, andre ansatte og med barna og deres foreldre.  

Teiehøyden barnehage ligger på Teie, nord på Nøtterøy og var ny i 20167, med stort uteområde som er under opparbeidelse. Teieskogen ligger rett ved barnehagen. Her skal uteavdelingen bygge opp en uteplass, - en utebase. Barnehagene har til sammen 8 avdelinger hvor alle avdelingene fyller bemannings- og pedagognorm. I tillegg er det ansatt en spesialpedagog i hver barnehage i Færder kommune. 

Færder kommune er opptatt av høy kvalitet i arbeidet med barn og unges oppvekst. Barnehagene skal gi barna en god start og bidra til trygge, inkluderende miljøer der alle blir sett og får optimale muligheter til å utvikle seg.  

Kvalifikasjoner:

 • Barnehagelærerutdanning, gjerne med fordypning eller tilleggsutdanning innen kropp, bevegelse, mat og helse, innen natur, miljø og teknologi eller innen nærmiljø og samfunn
 • God kjennskap til alle deler av rammeplanen
 • God kjennskap til helsefremmende faktorer 
 • God fysisk og psykisk helse
 • Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Personlige egenskaper:

 • Du er faglig engasjert, særlig innen det å drive en ute-/naturbarnehage
 • Du er glad i å være ute til alle årstider
 • Du er aktiv, engasjert og leken
 • Du er positiv, fleksibel og løsningsorientert
 • Du er selvstendig, men også samarbeidsvillig 
 • Du er varm og tydelig og opptatt av å bygge relasjoner
 • Du er genuint opptatt av barns lek, læring og utvikling
 • Du er opptatt av klima- og miljøspørsmål og det å dele norsk kulturarv
 • Du ser verdien av å lære barn praktiske ferdigheter og det å mestre kroppen sin

Arbeidsoppgaver:

 • Bygge opp og drive uteavdelingen sammen med barnehagens øvrige personal
 • Bygge opp og drive en uteplass i skogen
 • Lage og følge årsplan for uteavdelingen
 • Bidra til å sikre at barnehagen er en god og utviklende omsorgs- og læringsarena
 • Bidra til at barn får gode opplevelser i naturen som de kan vokse på og lære av
 • Delta i barnehagens øvrige pedagogisk virksomhet
 • Samarbeide med andre avdelinger i barnehagen
 • Etablere og holde vedlike samarbeid med foresatte, frivillighet og andre samarbeidspartnere
 • Bygge opp Færder kommunes kompetanse i det å drive en uteavdeling med fokus på bærekraftig friluftsliv, fysisk aktivitet og trygge og aktive lokalsamfunn 

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeidsoppgaver
 • En arbeidsplass der du får være mye ute i naturen og gi barn gode naturopplevelser
 • Dyktige og engasjerte kollegaer
 • Faglig støtte fra barnehagens ledelse, kommunens folkehelseprosjekt og fra andre ressurspersoner i kommunen
 • En kommune som er særlig opptatt av medvirkning og det å lytte til barnets stemme
 • Godt arbeidsmiljø
 • Lønn i henhold til gjeldende avtaleverk 

 

Kontaktpersoner barnehagene: 

Teiehøyden barnehage: Marit Fyhn, 971 34 005/906 40405 
Færder kommune: Bente Barlie, 975 61 204

 

Del på:

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

18.11.2019

Tiltredelse:

Snarest

Arbeidssted:

Teiehøyden barnehage

Adresse: