Færder kommune Barnehage

Færder kommunale barnehager søker

Styrer til Labakken og Vestskogen barnehager

Er du en leder som er opptatt av helsefremmende barnehager og har ambisjoner om å bygge gode barnehagemiljøer? Har du en drøm om å påvirke bygging av en helt ny barnehage?

Da er du kanskje vår nye styrer til Labakken og Vestskogen barnehager.

Færder kommune er opptatt av høy kvalitet i arbeidet med barn og unges oppvekst. Barnehagene skal gi de minste barna en god start og bidra til trygge, inkluderende miljøer der alle blir sett og får optimale muligheter til å utvikle seg.

Det vurderes å etablere en stor barnehage i området Vestskogen/Labakken. Sak fremmes til politisk behandling høsten 2019. Ny styrer vil få et særlig ansvar for å delta i denne prosessen, i tett samarbeid med assisterende styrer, ansatte i begge barnehager og kommunens politiske og administrative nivå.

Barnehagene har til sammen 7 avdelinger hvor alle avdelingene fyller bemannings- og pedagognorm. I tillegg er det ansatt en spesialpedagog i hver barnehage.
I Færder-barnehagene er lederen gitt det daglige ansvaret i barnehagen; pedagogisk, personalmessig og administrativt, med en virksomhetsleder for kommunale barnehager som sin nærmeste overordnede

Kvalifikasjonskrav:

 • Godkjent utdanning som førskolelærer/barnehagelærer eller annen høgskoleutdanning som gir formell barnefaglig og pedagogisk kompetanse
 • Lederutdanning og/eller ledererfaring
 • Kunnskap om og gjerne erfaring med helsefremmende barnehager og prosesser som leder til dette
 • Opptatt av tverrfaglig samarbeid – Kommunen jobber med Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI-modellen)
 • Evne til å ta ansvar for prosesser og skape en lærende organisasjon  
 • Evne til å arbeide systematisk
 • God digital kompetanse, både for administrativt og pedagogisk bruk
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra i kommunens satsing på kvalitet i barnehager
 • Ansvar for utviklingen av barnehagen som pedagogisk virksomhet
 • Ansvar for implementering av Rammeplan 2017
 • Bidra til organisasjonsutvikling og organisasjonslæring i egen barnehage
 • Personalledelse, - ledelse tett på
 • Foreldresamarbeid
 • Økonomistyring
 • Forvaltningsoppgaver og oppfølging av lokale og sentrale føringer
 • Delta i planleggings- beslutnings- og byggeprosesser for ny barnehage

Personlige egenskaper som vektlegges:

 • Innovativ og nytenkende
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evner å få andre med, lagbygger  
 • Inkluderende, varm og tydelig
 • Tillitsvekkende og ansvarlig
 • Strukturert, men fleksibel
 • Handlekraftig med god arbeidskapasitet
 • Løsningsorientert
 • Godt humør

Del på:

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

26.06.2019

Tiltredelse:

Snarest

Arbeidssted:

Labakken og Vestskogen barnehager

Kontaktpersoner:

Hilde Schjerven

mob: +47 474 63 835

Adresse: