Færder kommune Skole

Teigar ungdomsskole - avdeling Teigar sør søker

Spesialpedagog

Teigar ungdomsskole søker etter spesialpedagog i 100 - 200% stilling, stillingen er et vikariat. Stillingen er tilknyttet avdeling Sør som er en tilrettelagt avdeling for elver med ulike behov. Deler av stilingen kan også være utenfor avdelingen på Teigar ungdomsskole. Vikariatet har varighet fra 6 – 12 måneder.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, tilrettelegge og gjennomføre undervisning for elever som trenger ekstra oppfølging.
 • Delta i avdelingens team og samarbeidsgrupper, team møter og avdelingsmøter.
 • Kunne veilede kollegaer.
 • Tilrettelegge for et godt samarbeidsmiljø og alternative undervisningsarenaer.
 • Stå i situasjoner med elever som har utfordrende atferd.
 • Utarbeide IOP i tråd med sakkyndig vurdering samt rapportskriving.
 • Samarbeide med foresatte og andre yrkesgrupper.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdannelse som spesialpedagog.
 • Erfaring fra undervisning med elever med autisme og utfordrende atferd.
 • Erfaring med utforming av ulike planer som IOP.
 • Erfaring fra undervisning av elever med store og sammensatte funksjonsnedsettelser.
 • Erfaring med adferdsutfordringer.
 • Digital kompetanse.

Utdanningsretning

 • Pedagogikk

Utdanningsnivå

 • Høyskole/ Universitet

Personlige egenskaper

Vi ønsker en medarbeider som vil arbeide med elever som har særskilte opplæringsbehov. En person som er strukturert, omgjengelig og har gode samarbeidsevner. En som tar nye utfordringer og er ansvarsfull og fleksibel. Vi trenger en ansatt som bringer frem det beste i ungdommen både sosialt og faglig. Personlig egenhet vil bli vektlagt. Politiattest fremlegges ved ansettelse.

Vi tilbyr

 • Et arbeidsmiljø med høy trivsel og tett samarbeid.
 • Vi jobber sammen i team, med elver med ulike behov.
 • Fokus på samarbeid og læring i ulike arenaer.

Kontaktinformasjon

Stig Lund Johannessen, Rektor – 96911955

Ann Kristin Hegna Hansen, inspektør - 98081236

Tiltredelse

01.08.2019 eller etter nærmere avtale. 

Del på:

Jobbtype:

Engasjement

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

21.06.2019

Tiltredelse:

01.08.2019

Arbeidssted:

Teigar ungdomsskole

Kontaktpersoner:

Adresse: