Færder kommune

Våre ledige stillinger

Stillingstittel
Avdeling
Arbeidssted
Søknadsfrist
Avdeling:
Skole
Arbeidssted:
Teie skole
Søknadsfrist:
28.07.2019
Avdeling:
Rus og Psykiatrienhet
Arbeidssted:
Avdeling for forebygging, mestring og boligtiltak
Søknadsfrist:
28.06.2019
Avdeling:
Skole
Arbeidssted:
Færderskolene
Søknadsfrist:
05.08.2019
Avdeling:
Rus og Psykiatrienhet
Arbeidssted:
Psykisk helse og rus
Søknadsfrist:
28.06.2019
Avdeling:
Barnehage
Arbeidssted:
Labakken og Vestskogen barnehager
Søknadsfrist:
26.06.2019
Avdeling:
Skole
Arbeidssted:
Teigar ungdomsskole
Søknadsfrist:
21.06.2019
Avdeling:
Institusjonstjenesten - Bjønnesåsen
Arbeidssted:
Tjøme
Søknadsfrist:
26.06.2019
Avdeling:
Hjemmetjenesten og omsorgsboliger
Arbeidssted:
Hjemmetjenesten Breidablikk
Søknadsfrist:
19.06.2019

Eksisterende bruker?

Ikke registrert bruker?

Som registrert bruker får du blant annet tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.