Færder kommune

Våre ledige stillinger

Sykepleier / Vernepleier 100 % fast ansettelse

Institusjonstjenesten - Bjønnesåsen, Tjøme Omsorgssenter

Helsesøster

Helsestasjon, forebyggende helsetjenester til barn og unge

jordmor

Helsestasjon, forebyggende helsetjenester barn og unge

Saksbehandler

Tjenestekontor, Tjenestekontoret

Sykepleier

Helsehus og rehabilitering. , Smidsrød Helsehus

Ergoterapeut

Helsehus og rehabilitering. , Rehabiliterings avdeling

Sykepleier

Helsehus og rehabilitering. , Smidsrød Helsehus avdeling 3

Fagkoordinator 100%/ Vernepleier 100%

Bolig og aktivitetsenheten

Sommervikar/Ringevikar Møllebakken Bofellesskap

Bolig og aktivitetsenheten, Møllebakken Bofellesskap

Sesongarbeidere

Drifts- og anleggsseksjonen

Sykepleierstudenter - Faste helgestillinger

Hjemmetjenesten og omsorgsboliger, Hjemmetjenesten Tjøme Sone

Sykepleiere 100% vikariat med mulighet for fast ansettelse

Hjemmetjenesten og omsorgsboliger, Hjemmetjenesten Tjøme Sone

Sykepleier 80% vikariat

Hjemmetjenesten og omsorgsboliger

Vikarer våren 2018

Skole
Barnehage

Beredskapshjem

Barneverntjenesten

Sommervikarer

Helse- og omsorg

Eksisterende bruker?

Ikke registrert bruker?

Som registrert bruker får du blant annet tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.