Færder kommune

Våre ledige stillinger

Sykepleier

Institusjonstjenesten - Bjønnesåsen, Tjøme omsorgssenter

Fastlegehjemmel Bellevue helsesenter

Færder kommune, Bellevue helsesenter, Ørsnesalleen 37, 3120 Nøtterøy

Arkivar - 100 % svangerskapsvikariat

Administrasjon, kultur og levekår
Dokumentsenter

Virksomhetsleder forebyggende helsetjenester for barn og unge

Administrasjon Oppvekst og kunnskap, Færder kommune

Sykepleier , 100 %, vikariat i 1 år

Hjemmetjenesten og omsorgsboliger, Sone Breidablikk

Hjelpepleier/Helsefagarbeider Natt , hjemmetjenesten.

Hjemmetjenesten og omsorgsboliger, Hjemmetjenesten sone Tjøme

Sykepleier/Vernepleier

Helsehus og rehabilitering. , avdeling 2

Sykepleier 50 % natt

Helsehus og rehabilitering. , Smidsrød helsehus

Sykepleier natt 56 %

Institusjonstjenesten - Bjønnesåsen, Tjøme

Vikarer våren 2018

Skole
Barnehage

Beredskapshjem

Barneverntjenesten

Eksisterende bruker?

Ikke registrert bruker?

Som registrert bruker får du blant annet tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.